שמעתם על פינוי בינוי? אולי השכונה שלכם היא הבאה בתור…

שטח פינוי בינוי הוא שטח עירוני בו נבנו מספר בנייני מגורים, אך הוחלט במשרד הבינוי והשיכון להרוס את הבניינים הישנים שיש בו ולבנות במקומם בניינים חדשים למגורים. תוקף ההכרזה על שטח מסוים כשטח פינוי בינוי הוא שש שנים, ובדרך כלל היא מתקבלת בעקבות תהליך פרבור שמעוניינים לנווט לכיוון מסויים ולא להשאיר אותו כמות שהוא.

לעתים נוצר מצב שבו רוב הדיירים מסכימים לתהליך הפינוי בינוי ורק מיעוטם מסרבים. חוק פינוי בינוי נותן מסגרת להתמודדות עם אתגר זה בדרך יעילה, כדי שהשדרוג והשיפור בתנאי הדיור שלהם לא יימנע בגלל קומץ אנשים והתהליך – שנמצא על האג`נדה של משרדי הממשלה הרלוונטים – יוכל להתקדם ולהתגשם.

הדיירים שהוחתמו על הסכם פינוי בינוי יפוצו במקום מגורים חלופי וזמני עד תום תקופת הבנייה של דירותיהם החדשות. אחד האתרגים העומדים בפני יזמי פרויקטים של פינוי בינוי הוא לאפשר לדיירים להתגורר בדירות חלופיות אשר קרובות גיאוגרפית למקום מגוריהם הנוכחי, על מנת שלא יידרשו לבצע שינויים משמעותיים באורח חיי המשפחה (כדוגמת רישום ילדים במסגרות חינוכיות חלופיות, החלפת מקומות עבודה וכיוב`). לפיכך, מקפידים היזמים של פרויקטים של פינוי בינוי להביא פתרונות יצירתיים לשולחן ולאפשר לתהליך להתקדם גם באספקט חשוב זה.

לפני שאפשר להכריז על שטח מסויים כשטח פינוי בינוי, היזם חייב לקבל את הסכמתם של רוב דיירי הבניינים הקיימים. בתמורה להסכמתם לפנות את בתיהם באופן זמני, הדיירים מקבלים דירות חדשות, בשטח שהוא זהה לשטח דידרתם הנוכחית או – בדר”כ – גדול ממנו בצורה משמעותית. בנוסף מתחייב היזם לאפשר לדיירים להיכנס לדירותיהם החדשות בתוך פרק זמן קצוב ממועד החתימה על ההסכם. בבניינים החדשים שאותם היזם מתכנן לבנות יגורו, בנוסף לדיירים הוותיקים, גם דיירים חדשים שעברו לשכונה בעקבות בניית הבניינים החדשים.