חידוש פני העיר וגיוון האוכלוסייה עם תהליך התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא פרויקט של משרד השיכון והבינוי, שהתגבש על רקע מחסור בקרקע לבנייה באזורים מתאימים. הפתרון: חידוש פני העיר ושימוש בקרקע הקיימת כדי להגדיל את הפוטנציאל ולשפר את רמת הדיור באזורים רבים בארץ.

מטרת חידוש פני העיר אינה רק ניצול מלא של הקרקע למגורים ומחיה, אלא גם גיוון האוכלוסייה ושיפור נראות העיר. זהו תהליך הכרחי, המאפשר שמירה על השכונות הוותיקות של העיר, שאם לא כן יתקיים מצב לא רצוי בו יש התיישנות הדרגתית של מבנים ואוכלוסיה המזדקנת עם העיר, בזמן שבאזורים שמחוץ לעיר מתקיימת בנייה חדשה עם תושבים צעירים.

פרויקטים של חידוש פני העיר פועלים בשני מישורים: פינוי ובינוי ועיבוי.

פינוי בינוי
בתהליך פינוי בינוי, יזם הפרויקט מפנה את דייריו של בניין ישן ומעניק להם דירה חלופית זמנית. במקביל, היזם הורס את הבניין הקיים ובונה אותו מחדש עם תוספת של רכיבים שונים בהם חדרי ביטחון, מרפסות, חדרים נוספים בדירה וקומות נוספות מעל. לאחר הבנייה הדיירים שבים אל הדירות שלהם – דירות חדשות, נוחות ובעלות ערך ושווי שוק גבוהים יותר, וזאת ללא תשלום. כחלק מהפיכת התהליך לכדאי עבור היזם, בתהליך פינוי בינוי המדינה פוטרת את היזם מתשלומים שונים בגין הדירות החדשות שבנה ושהוא רשאי למכור לקהל הרחב.

עיבוי
עיבוי משמעותו הוספות בניינים באזורים בנויים בלי להרוס מבנים קיימים. הדבר אפשרי בשכונות שנבנו בתפוסה לא מלאה של השטח שהותר לבנייה למגורים, כך שניתן לבנות בניינים נוספים באותה שכונה. עיבוי מאפשר ניצול מלא של הקרקע וטומן בחובו שפע של הזדמנויות לסוחרים ולמוסדות שכן השכונה המתמלאת מהווה מקום עתיר פוטנציאל מסחרי ורווחי בעבורם. כם, גם דיירי השכונה נהנים ממצב שבו הכל קרוב לבית.

התוצאה הסופית של התחדשות עירונית היא, כמובן, חידוש מראה העיר ורמת התאמתה למגורים. תהליך זה מבטיח שיפור של נראות העיר, העשרת קשת השירותים שהיא מעניקה לתושביה, ומשיכת דיירים חדשים וצעירים לשכונות המתחדשות, שלהן נוספו גנים ציבוריים, מוסדות חינוך ואזורי מסחר ותרבות.