האם ניתן לסרב לביצוע תהליך פינוי בינוי?

אחד המכשולים העיקריים שעומדים בפני הוצאתו לפועל של פרויקט פינוי בינוי הוא סירובם של דיירים בודדים להשתתף בפרויקט בעוד ששאר הדיירים מעוניינים בתהליך. אך האם יכול דייר בודד לטרפד תהליך שרצוי ומתבקש על ידי רובם המכריע של דיירי הבניין?

כבר לא כל כך פשוט לסרב
בעבר, גם כאשר כמעט כל הדיירים רצו להשתתף בפרויקט של פינוי בינוי, דייר אחד בלבד שסירב יכול היה לטרפד את המהלך כולו. עקב כך, פרויקטים רבים בעלי פוטנציאל לא יצאו אל הפועל ונגנזו. לאורך הזמן, כשמקרים מסוג זה חזרו על עצמם שוב ושוב, הדבר הוביל ליוזמות חקיקה שמטרתן הייתה למזער את יכולת הפגיעה בתהליכי פינוי בינוי על ידי סרבני פינוי, על ידי הפכית הסירוב למורכב יותר ולאפשרי פחות.

הרוב קובע
אחד החוקים שחוקקו שינה את המניין הדרוש לקבלת החלטה על הצטרפות הבניין לפרויקט פינוי בינוי. בעבר, לצורך ביצוע המהלך נדרשה הסכמה של 100% מהדיירים בבניין. אך כיום, לאחר תיקו ן החוק בנושא, יש צורך רק ברוב מיוחס. ההגדרה של רוב מיוחס הינה מעט מורכבת ומשתנה לפי הרכב הדירות בבניין. אבל, חוק זה כבר מטרפד את יכולתו של דייר בודד למנוע תהליך פינוי בינוי.

אחריות אישית
שינוי הרוב הנחוץ לקבל החלטה על פינוי בינוי לא היה השינוי היחידי. בדצמבר 2005 נחקק חוק שהפך את תהליך הסירוב לקשה בהרבה. לפי חוק זה, דייר אשר מסרב סירוב בלתי סביר להצטרף למהלך פינוי בינוי ייחשב אחראי באופן אישי לנזק שייגרם לשאר בעלי הדירות בבניין כתוצאה מטרפוד הפרויקט. לכן, אם התהליך נפגע כתוצאה מסירוב של דייר בודד ממניעים לא סבירים, רשאים שאר בעלי הדירות לתבוע את אותו דייר בבית המשפט עבור פיצויים כספיים.

מהו סירוב בלתי סביר?
ישנם מקרים בהם הסירוב אכן נחשב סביר. למשל במצבים בהם עסקת הפינוי בינוי אינה כדאית מבחינה כלכלית, או כשהדייר המסרב לא יקבל מגורים חלופיים לתקופת הבנייה, או כאשר ישנן סיבות אישיות מיוחדות לסירובו של אותו דייר. במקרים רבים אחרים הסירוב ייחשב לבלתי סביר.
לכן, אם הגישו לבניין המגורים שלכם הצעה להצטרף לפרויקט פינוי בינוי, ורוב הדיירים מעוניינים להסכים, חשבו פעמיים לפני סירוב מפני שהוא עלול לעלות לכם ביוקר.